"SCHIP AHOY"

Zeemanskoor Angeren

Home

Laten wij ons even voorstellen. IMG 7289

 

Pas vijf jaar bij elkaar, maar het enthousiasme en kwaliteit van dit, uit ruim 60 zeebonken bestaande, koor is een genot om mee te maken.

Onder de bezielde begeleiding van dirigent Gert Huting wordt een repertoiregezongen uit een selectie van ruim 60 bekende en minder bekende zeemans-liederen, variërend van 2- tot 4 stemmig.Niet alleen vaderlandse-, maar ook Engelse- Duitse- en sinds kort Spaanse liederen worden ten gehore gebracht.Ondanks het feit dat de gemiddelde leeftijd van de zeelieden bijna 70 jaar is, is de zangconditie perfect.“Ik vertel van tevoren altijd zoveel mogelijk over een lied” legt dirigent Gert Huting uit. Je moet je goed inleven in een lied, zodat je het met beleving kunt brengen. Vanuit je tenen moet het komen. Je moet als ware het bloed voelen van de slavenop het schip, zodat je zingt met kippenvel en tranen in je ogen. Om de bemanning hiermee vertrouwd te maken, laat ik ze soms improviseren, ook solo, zonder angst. De instrumentale begeleiding, bestaande uit 3 accordeonisten, 2 gitaristen en een drummer completeren de kwaliteit van het koor.

De meeste optreden vinden plaats in de regio Lingewaard, maar ook ‘buitengaats’ zoals het Openluchtmuseum in Arnhem,optreden op de fameuse Duitse drie-master “Gross Herzogin Elisabeth” in Harlingen en het zondagmiddag concert inhet Sonsbeekpark te Arnhem zorgen voor de variatie in optreden.

 

De doelstelling van het zeemanskoor Angeren:

“Zeemansliedjes, sfeer-en gelegenheidsliedjes zingen voor ons eigen plezier en voor ons publiek, met
 muzikale begeleiding van een combo, dat tenminste uit een of meerdere accordeonisten bestaat”.
 Ons streven is om een kwalitatief goed koor neer te zetten, dat door zijn uitstraling zorgt voor optimaal entertainment.
 Zodanig, dat het mensen raakt, ontroert en vermaakt.


 “Muziek is leven; leven is muziek”.

 

Elke “zee”man die wil zingen nodigen we uit om eens binnen te lopen tijdens onze repetitie avond. Of kom naar ons luisteren tijdens gratis toegankelijke matinee concert aan het begin van het jaar in het Angerse Dorpshuis.  Op dit moment hebben we een ledenstop.